Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Badania naukowe i projekty

Badania prowadzone przez pracowników i doktorantów KatedryFinansów Przedsiębiorstw dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Mają również wymiar empiryczny, co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów gospodarczych.

Na działalność badawczą KatedryFinansów Przedsiębiorstw składają się m.in.

  • zadania badawcze, objęte działalnością statutową w zakresie problematyki związanej z zasadniczymi kierunkami badawczymi Katedry,

  • projekty badawczych i rozwojowe finansowane przez MNiSW, NCN, NCBR i inne instytucje,

  • prace i projekty zlecone, wykonywane na zamówienie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.